Diễn Đàn Bất Động Sản

Diễn Đàn Bất Động Sản

Diễn đàn bất động sản nơi cung cấp thông tin nhà đất, căn hộ chung cư, đất nền và các dự án nghỉ dưỡng bậc nhất hiện nay


  Điều kiện cấp chứng chỉ năng lực xây dựng cho tổ chức hoạt động xây dựng

  avatar
  vienquanlyxaydung

  Posts : 14
  Points : 42
  Join date : 21/03/2018

  dựng - Điều kiện cấp chứng chỉ năng lực xây dựng cho tổ chức hoạt động xây dựng Empty Điều kiện cấp chứng chỉ năng lực xây dựng cho tổ chức hoạt động xây dựng

  Bài gửi by vienquanlyxaydung on Tue Jan 22, 2019 3:58 pm

  Ông Nguyễn Toàn Thắng công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng viêt nam có hỏi. doanh nghiệp chúng tôi mới thành lập được 6 tháng không biết có xin được chứng chỉ năng lực thi công xây dựng không và điều kiện cấp chứng chỉ năng lực thi công xây dựng là gì?

  Viện quản lý xây dựng xin trả lời như sau:

  Tổ chức tham gia hoạt động thi công xây dựng công trình phải đáp ứng các điều kiện tương ứng với các hạng năng lực như sau:
  a) Hạng I:
  – Cá nhân đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng công trường phải đủ điều kiện là chỉ huy trưởng công trường hạng I phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận;
  – Cá nhân phụ trách thi công lĩnh vực chuyên môn có trình độ đại học hoặc cao đẳng nghề phù hợp với công việc đảm nhận và thời gian công tác ít nhất 03 năm đối với trình độ đại học, 05 năm đối với trình độ cao đẳng nghề;
  – Công nhân kỹ thuật thực hiện các công việc có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với nội dung đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;
  – Có khả năng huy động đủ số lượng máy móc, thiết bị chủ yếu đáp ứng yêu cầu thi công xây dựng các công trình phù hợp với công việc tham gia đảm nhận;
  – Đã trực tiếp thi công công việc thuộc hạng mục công trình chính liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ của ít nhất 01 công trình từ cấp I trở lên hoặc 02 công trình từ cấp II trở lên cùng loại.
  Xem thêm: https://vienquanlyxaydung.com/chung-chi-nang-luc-xay-dung-hang-1/ Dịch vụ cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 1
  b) Hạng II:
  – Cá nhân đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng công trường phải đủ điều kiện là chỉ huy trưởng công trường từ hạng II trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận;
  – Cá nhân phụ trách thi công lĩnh vực chuyên môn có trình độ đại học hoặc cao đẳng nghề phù hợp với công việc đảm nhận và thời gian công tác ít nhất 01 năm đối với trình độ đại học, 03 năm đối với trình độ cao đẳng nghề;
  – Công nhân kỹ thuật thực hiện các công việc thi công có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với nội dung đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;
  – Có khả năng huy động đủ số lượng máy móc, thiết bị chủ yếu đáp ứng yêu cầu thi công xây dựng các công trình phù hợp với công việc tham gia đảm nhận;
  – Đã trực tiếp thi công công việc thuộc hạng mục công trình chính liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ của ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên cùng loại.
  Xem thêm: https://vienquanlyxaydung.com/chung-chi-nang-luc-xay-dung-hang-2-hang-3/ Dịch vụ cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 2,3
  c) Hạng III:
  – Cá nhân đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng công trường phải đủ điều kiện là chỉ huy trưởng công trường từ hạng III trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận;
  – Cá nhân phụ trách thi công lĩnh vực chuyên môn có trình độ đại học hoặc cao đẳng nghề phù hợp với công việc đảm nhận;
  – Công nhân kỹ thuật phụ trách các công việc thi công có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với nội dung đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;
  – Có khả năng huy động đủ số lượng máy móc, thiết bị chủ yếu đáp ứng yêu cầu thi công xây dựng công trình phù hợp với công việc tham gia đảm nhận.
  Phạm vi hoạt động:
  a) Hạng I: Được thi công xây dựng tất cả các cấp công trình cùng loại;
  b) Hạng II: Được thi công xây dựng công trình từ cấp II trở xuống cùng loại;
  c) Hạng III: Được thi công xây dựng công trình từ cấp III trở xuống cùng loại.”.
  Xem thêm hướng dẫn: https://vienquanlyxaydung.com/chung-chi-nang-luc-thi-cong-xay-dung-cong-trinh-hang-123/ cấp chứng chỉ năng lực thi công xây dựng công trình hạng 1,2,3

   Hôm nay: Sat Jan 25, 2020 7:22 pm